Geschiedenis Otar

OTAR toonaangevend… met inmiddels de 95ste jaargang!
 
OTAR is één van de langst bestaande vakbladen van Nederland. Na een proefnummer in december 1915 verscheen in maart 1916 het eerste nummer van O.V.O.R. (‘Orgaan van de Vereeniging van Opzichters van den Rijks Waterstaat). Met uitgave acht van de tweede jaargang in oktober 1917 werd de titel gewijzigd in O.T.A.R. (‘Orgaan van de Technisch Ambtenaren van den Rijkswaterstaat’). Het blad werd uitgebracht door de Vereniging van Waterstaatkundige Ambtenaren van de Rijkswaterstaat (VWAR). Deze vereniging behartigde de belangen van de managers van het beheer en onderhoud van de Rijkswegen en Rijksvaarwegen.
 
Het blad is oorspronkelijk gestart als verenigingsblad en bron van kennis voor de leden van de vereniging VWAR. Gaandeweg ontwikkelde het blad zich zodanig, dat velen binnen Rijkswaterstaat, maar ook andere (vaar)wegbeheerders, waterschappen, het bedrijfsleven en het onderwijs, zich gingen interesseren voor de kennis en het nieuws dat in OTAR stond vermeld. Aannemers, installateurs en leveranciers zagen het blad als een medium om hun ontwikkelingen te promoten en aan te sluiten op de innovatie in de sector grond-, weg en waterbouw.
 
En nog altijd biedt OTAR een prima platform voor kennisoverdracht en mag het vakblad zich verheugen op een zeer trouw lezerspubliek. Sinds april 2008 wordt OTAR uitgegeven door AcquiMedia, onder licentie van de VWAR (sinds medio 2011 onder de naam: Vereniging van Infrabeheerders (VIB). Het Koninklijke predicaat is in 2021 gegeven aan onze vereniging: Koninklijke Vereniging van Infrabeheerders (KVIB). Dit samenspel tussen uitgever en de Redactie Advies Commissie van de KVIB resulteert in een breed scala aan onderwerpen in ieder nummer, relevant voor managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit.